deprem performans analizi

deprem performans analizi deprem performans analizi deprem performans analizi cropped Yap   Analiz Modeli 02

Deprem olasılığı ihtimali gittikçe artmaya başlayan marmara bölgesinde hali hazırda bulunan yapı stoklarının en ciddi sorunu olan yapıların deprem dayanıklılık durumlarının elde alınır raporlarının olması demek binada yaşayan kişilerin bir nebze sağlam bir konutta oturuyoruz düşüncesi içinde bulunmaları en değerli veridir. bu sebeple büyük binalar içinde yaşayan haneleri hesaplayacak olursak basit bir örnek vererek konumuza giriş yapalım. 

8 katlı bir bina ele alalım, her katında 4 daire olduğunu düşünecek olursak 32 daire ortaya çıkmaktadır. bu binanın 32 hane sahibinin binanın yapılışı ile ilgili bir bilgi ve birikimi olmadan bilinçsizce el değiştirmesi ortaya kimsenin yapı bilgisi oladığı bir binada yaşadığı anlamına gelmektedir. uzun zamanlar öncesinde yapılmış binalarda yaşayan hane sahipleri istanbul da deprem gerçeği ile karşılaşınca tedirginliklerini gidermek ve bina yapı testi yaptırmak için deprem test merkezine ulaşarak yapı durum raporu alıp yapılan testlerin sonuçlarına göre gerekli güçlendirme metdolarını bina yönetimi iş birliği ile yaptırıp güçlü ve dayanıklı bir binada oturma rahatlığına kavuşurlar. 

deprem performans analizi

deprem performans analizi bir kaç farklı metod ile ön analizler değerlendirilerek oluşturulur. öncelikle mevcut yapının statik projesi bilgisayar ortamında mühendisler tarafından kolon perde kiriş ve döşeme bütünlüğü oluşturularak çizilmektedir. binanın üzerindeki beton kalitesine bağlı olarak m2 de mevcut reel ağırlık hesaplanır. aynı zamanda bina statik projesi yok ise ( genelde çok eski yapılarda yoktur) teknik personel tarafından bütün betonarme kolon kiriş ölçüleri alınır binanın tüm uçtan uca rölevesi çıkartılarak. bilgisayar ortamına taşınır. yapının bilgisayar ortamındaki statik modeli oluşturularak üzerindeki yükü kolonların taşıyabileceği kapasite, beton numunelerinden elde edilecek beton kalite testi sonuçları baz alınarak. bu bina kaç şiddetinde bir depreme kadar ayakta kalabilir. tüm sorular cevapları raporlamada çıkartılarak sunulmaktadır. dolayısıyla binanın tümü yapı analiz modelinde tespit edilmektedir. aynı zamanda binanın yapı modeli yanı sıra temeli hakkında detaylı bilgi sağlanır. gerek görülen yapıların bulunduğu zemin sağlamlık testi zemin etüdü ve sismik ölçümler ile gerçekleştirilerek raporlama yapılmaktadır. 

deprem performans analizi

1 – Deprem performans analizi yapılması istenilen mevcut yapının eski mimari ve statik projeleri temin edilir. Eğer bulunamazsa binanın yerinde rölövesi çıkarılır bilgisayar ortamında tekrar statik proje olarak çizilir

2 – Deprem risk analizi yapılacak yapının bilgi düzeyi tespit edilir. Bu da:

a – Sınırlı Bilgi Düzeyi : Eğer mevcut yapının eski projeleri bulunmazsa sınırlı bilgi düzeyi olarak değerlendirilir ve bilgi düzey katsayısı 0.75 olarak alınır. Alınan karot sonuçlarının da en düşük olan basınç dayanımı esas alınır. Ayrıca bu bilgi düzeyi okul,hastane gibi hemen kullanım performansı zorunlu yapılarda uygulanmaz.

b – Orta Bilgi Düzeyi : Eski projeleri olabilirde olmayabilirde her iki haldede uygulanabilir. Yalnız daha fazla ölçüm yapılır.

c – Kapsamlı Bilgi Düzeyi : Eski projeler mevcuttur. Alınan karot sonuçlarının ortalaması alınarak basınç dayanımı bulunur.

3 – Deprem analizi yapılacak mevcut yapıdan yönetmelikte belirtilen sayıda bilgi düzeylerine bağlı olarak beton numunesi alınır ve Bakanlıkca izin verilmiş laboratuarlarda test ettirilir.(karot)

4 – Donatıların yani demirlerin tesbiti amacıyla uygun aletlerle ölçüm yapılarak mevcut yapıda kullanılan demirlerin çapları adetleri ve özelliklede etriye aralıkları bulunur.

5 – Binanın uygun bir yerinde muayene çukuru açılarak mevcut temele bakılır.

6 – Yapının oturduğu parselde jeolejik zemin etüdü yapılır. Ayrıca jeofizikte yaptırılması uygun olur.Yani sondajla zeminin durumuna göre 15-20 m girilirerek zemin numuneleri alınır.

7 – Tüm bu veriler elde edildikten sonra yapı performans analizi için hazır demektir.

8 – Bina 3 boyutlu olarak modellenir.

11 – Yapılan hesaplamalar sonucunda yapısal elemanların hasar durumlarının ortalaması alınarak hesapların en sonunda yapı performans raporu başlığı altında belirtilen bina performansı şu sonuçlardan birisidir.

a – Yapı göçme konumundadır.

b – Yapı göçmenin önlenmesi konumundadır.

c – Yapı can güvenliği performans seviyesindedir.

d – Yapı hemen kullanım performans seviyesindedir.

12 – Yapı Meskenler için Can Güvenliği okul ,hastane içinse hemen kullanım performans seviyesini sağlamak zorundadır.

13 – Eğer mevcut yapının yapı performansı sonucu göçmenin önlenmesi veya göçme konumunda çıkarsa bu yapı mutlaka güçlendirilmelidir. Deprem yönetmeliğine göre de bu binada oturulması yasaktır.

14 – Eleman bazında hasarlı elemanlar belirlendiğinden bunlar ve diğer bir takım durumlar göz önüne alınarak yapının güçlendirme projesi hazırlanır.

15 – Güçlendirilen elemanlarla yapı tekrar analiz edilir, analiz sonucunda can güvenliği performans seviyesi sağlana kadar işlemlere devam edilir.

İntaç İnşaat Mühendislik olarak deprem performans analizi hizmeti vermekteyiz. Ayrıca önemli güçlendirme projelerine de imza atmış bulunmaktayız.

deprem performans analizi

deprem performans analizi deprem performans analizi deprem performans analizi deprem performans analizi

Binaların deprem Mühendisliği tasarımı, bina performansını göstermek için doğrusal olmayan dinamik analiz prosedürlerini giderek daha fazla kullanmaktadır. Bu işlemler tehlike seviyesi tasarım için uygun zemin hareketlerinin performans ve doğrusal olmayan modelleme arasındaki ilişkiyi anlamak; seçim ve manipülasyon gerektirir; uygun doğrusal olmayan modeller ve analiz prosedürleri seçimi doğrusal olmayan dinamik analiz prosedürleri dayalı tasarım miktarlarını belirlemek için sonuçların; ve yorumu. Bu konular yüksek binalar üzerinde durularak tartışılmaktadır.

SAP2000’İN deprem analiz yetenekleri gösterilmiştir AREMA’YA uygun olarak tasarlanmış bükülmüş bir demiryolu Köprüsü kullanarak Demiryolu mühendisliği için El Kitabı.

deprem performans analizi
deprem performans analizi deprem performans analizi deprem performans analizi deprem performans analizi   rne  i
deprem performans analizi

Bu çalışmada, iki büyük açıklığa (20m x 20m) sahip düzensiz bir yüksek katlı binanın sismik performansı incelenmiştir. Binada, hem yapısal gereksinimler hem de mimari işlevler için tasarlanmış iki transfer hikayesi vardı. Binanın analitik modeli ilk Strand7 ¡ ð R sonlu elemanlar programında kuruldu . Yapısal duvarlar, sütunlar ve kirişler için sırasıyla plaka elemanı ve kiriş elemanı kullanılmıştır. Yapısal elemanların üye iskelet eğrileri ile ilgili bazı noktalar , section Builder ¡ ð R adlı bir yazılım kullanılarak elde edildi ve Strand7’de yer alan Takeda constitutive rule, üyelerin constitutive rule için uygulandı. Daha sonra, çoklu deprem girdileri altında yapının doğrusal olmayan zaman-tarih analizi yapıldı. Dinamik özellikler ve yer değiştirme yanıtları, dinamik model testinin sonuçları ile karşılaştırıldı. Test ile karşılaştırıldığında, doğrusal olmayan dinamik yanıtların

Deprem Testi https://www.depremtestmerkezi.com Deprem Test Merkezi Kurumsal Hizmetler Sunmaktadır. Telefon 0850 885 18 10 #deprem #marmaradepremi Deprem Yapı Testi Yaptırmak Deprem Bina Performans Analizi Zemin Sağlamlık Testi Bina Depreme Dayanıklılık Testi Deprem Test Fiyatları
 
 
Call Now ButtonHemen Ara